Promocja!

Nieprzemakalny pokrowiec na łóżko

Original price was: 39,99 zł.Current price is: 31,99 zł.

Wypełnij formularz zamówienia aby zamówić wybrany produkt.
Nr produktu: 56371 Kategoria:

Opis

Zabez­piecz mate­rac łóż­ka przed nie­przy­jem­ny­mi wypad­ka­mi i szyb­kim znisz­cze­niem! Łatwo zało­żysz na nie­go nie­prze­ma­kal­ny pokro­wiec ze ścią­ga­czem, któ­ry przy­trzy­mu­je go na miej­scu i zapo­bie­ga prze­su­wa­niu się. Nie­wy­czu­wal­ny pod zwy­kłym prze­ście­ra­dłem, nie zakłó­ca spo­koj­ne­go snu. Łatwy w czysz­cze­niu — możesz prze­prać go ręcz­nie lub po pro­stu umyć i wytrzeć do sucha ście­recz­ką. Ide­al­ny dla dzie­ci i osób star­szych. Wyko­na­ny z PEVA.

Wymia­ry: 100 × 195 × 26 cm