Promocja!

Etui – podkładka pod myszkę

Original price was: 21,99 zł.Current price is: 18,99 zł.

Wypełnij formularz zamówienia aby zamówić wybrany produkt.
Nr produktu: 56311 Kategoria:

Opis

Rewe­la­cyj­ne, prak­tycz­ne roz­wią­za­nie dla każ­de­go, kto czę­sto podró­żu­je z lap­to­pem. Etui chro­ni mysz­kę i kabel przed znisz­cze­niem w trak­cie podró­ży. Gdy zechcesz przy­stą­pić do pra­cy, po pro­stu roze­pnij je i roz­łóż, a zmie­ni się w pod­kład­kę pod myszkę.

Wymia­ry: 23 × 13 × 6 cm (zło­żo­ne), 31 × 29 × 1 cm (roz­ło­żo­ne)