Mini narzędzia ogrodowe

13,90 

Chwilowy brak towaru.
W outlecie wyprzedajemy często ostatnie sztuki najpopularniejszych produktów, dlatego nie zwlekaj z zakupem.
Wypełnij formularz zamówienia aby zamówić wybrany produkt.
Nr produktu: 8081 Kategoria:

Opis

Zestaw zło­żo­ny z trzech narzę­dzi: dwóch łopa­tek róż­nej sze­ro­ko­ści i pazur­ków. Ide­al­ne do róż­nych zadań: prze­sa­dza­nia roślin donicz­ko­wych, sadze­nia kwiat­ków na rabat­kach, pie­le­nia. Wyko­na­ne z wyso­kiej jako­ści sto­pu meta­li z anty­ko­ro­zyj­ną powło­ką. Wygod­ne, drew­nia­ne, uchwy­ty. Ide­al­ny pre­zent dla każ­dej miło­śnicz­ki ogrodnictwa.

Wymia­ry: 18 x 4cm