Pochłaniacz wilgoci do szafy

16,90 

Wypełnij formularz zamówienia aby zamówić wybrany produkt.
Nr produktu: 367773 Kategoria:

Opis

Spe­cjal­ne krysz­tał­ki wią­żą w sobie wil­goć obec­ną w powie­trzu, zapo­bie­ga­jąc stę­chliź­nie i roz­wo­jo­wi ple­śni. Ide­al­ny do szaf, szu­flad, pudeł z odzie­żą, sza­fek pod zle­wem i umy­wal­ką, a tak­że przy­czep kem­pin­go­wych. W zależ­no­ści od wil­got­no­ści powie­trza wystar­cza na 3 – 6 tygo­dni. Z wła­snym wie­szacz­kiem zawie­sisz go wygodnie.

Waga: 210 g