Portmonetka ze sztucznej skóry

21,99 

Wypełnij formularz zamówienia aby zamówić wybrany produkt.
Nr produktu: 56357 Kategoria:

Opis

Ide­al­na do każ­dej dam­skiej toreb­ki! Sty­lo­wa, zgrab­na port­mo­net­ka ze sre­brzy­stym zapię­ciem ma czte­ry róż­ne kie­szon­ki: jed­ną zewnętrz­ną, dwie wewnętrz­ne i jed­ną sekret­ną. Pomie­ści nie tyl­ko pie­nią­dze, ale tak­że kar­ty kre­dy­to­we i para­go­ny. Wyko­na­na ze sztucz­nej skóry.

Wymia­ry: 15 × 11 × 1,5 cm