Silikonowa mata do przygotowywania wypieków

34,99 

Chwilowy brak towaru.
W outlecie wyprzedajemy często ostatnie sztuki najpopularniejszych produktów, dlatego nie zwlekaj z zakupem.
Wypełnij formularz zamówienia aby zamówić wybrany produkt.
Nr produktu: 59610 Kategoria:

Opis

Ela­stycz­na, sili­ko­no­wa mata z powło­ką zapo­bie­ga­ją­cą przy­wie­ra­niu peł­ni wie­le funk­cji. Możesz uży­wać jej w roli małej stol­ni­cy, na któ­rej wygod­nie roz­wał­ku­jesz cia­sto lub przy­go­tu­jesz kopyt­ka. Jako pod­kład­ka do wyło­że­nia forem­ki czy pół­ki w pie­kar­ni­ku uła­twi pie­cze­nie cia­stek. Może stać się tak­że pod­kład­ką pod gorą­ce naczy­nia chro­nią­cą blat przed znisz­cze­niem albo matą pod miskę, w któ­rej mie­szasz skład­ni­ki. Zapo­bie­gnie jej prze­su­wa­niu się po stole.

Wymia­ry: 28 × 42 cm