Sznur na pranie

14,90 

Wypełnij formularz zamówienia aby zamówić wybrany produkt.
Nr produktu: 8036 Kategoria:

Opis

Możesz dowol­nie regu­lo­wać dłu­gość sznur­ka, w zależ­no­ści od tego ile miej­sca potrze­bu­jesz. Mak­sy­mal­na dłu­gość 5 metrów na duże pra­nie! Haczy­ki na koń­cu uła­twia­ją zacze­pia­nie sznu­ra w dogod­nym miej­scu. Podwój­ny, wzmoc­nio­ny poprzecz­ny­mi wstaw­ka­mi- możesz wie­szać na nim ubra­nia na wieszakach.