Zielona pasta uniwersalna ECO GREEN

19,90 

Wypełnij formularz zamówienia aby zamówić wybrany produkt.
Nr produktu: 367207 Kategoria:

Opis

Pasta Eco Gre­en dosko­na­le czy­ści wie­le powierzch­ni. Uni­wer­sal­ne zasto­so­wa­nie: w łazien­ce, kuch­ni, na tara­sie i bal­ko­nie. Sto­suj ją do garn­ków, przy­pa­leń, zle­wów, szkła, por­ce­la­ny. Sil­na i bez­piecz­na — bio­de­gra­do­wal­na. Moż­na nią myć ręce sil­nie zabru­dzo­ne, np. smarami.

Waga: 500 g