4 w 1 gadżet kuchenny (6 elementów)

21,99 

Wypełnij formularz zamówienia aby zamówić wybrany produkt.
Nr produktu: 18048 Kategoria:

Opis

Wystar­czy, że nało­żysz inną nakład­kę, a zmie­nia się w lejek, tar­kę, sepa­ra­tor oddzie­la­ją­cy żółt­ko od biał­ka lub wyci­skacz soku z cytrusów.

W zesta­wie 4 nakład­ki o śred­ni­cy 10 cm oraz dwie misecz­ki 9,8 cm (wyso­kość: mała 5 cm, więk­sza 6,5 cm). Całość 14×9,5 cm.
Wymia­ry: 18×17,5×2 cm