Kula do gotowania ryżu

64,00 

Wypełnij formularz zamówienia aby zamówić wybrany produkt.
Nr produktu: 367042 Kategoria:

Opis

  • Dzię­ki tej kuli ryż ugo­tu­je się ide­al­nie na sypko.
  • Odce­dza­nie wody z ryżu po ugo­to­wa­niu jest bar­dzo pro­ste i wygodne.
  • Nasyp 250 gra­mów ryżu do kuli, włóż ją do wrzą­cej, oso­lo­nej wody.
  • Per­fo­ro­wa­na kula wyko­na­na ze sta­li nie­rdzew­nej wyso­kiej jakości.
  • Śred­ni­ca: 13,5 cm