Łopatka sylikonowa mała

9,90 

Wypełnij formularz zamówienia aby zamówić wybrany produkt.
Nr produktu: 366235 Kategoria:

Opis

Wie­lo­funk­cyj­ne łopat­ki i szpa­tuł­ki są nie­za­stą­pio­ne w każ­dej kuchni!

Wyko­na­ne z bar­dzo trwa­łe­go, ela­stycz­ne­go sili­ko­nu, są dużo prak­tycz­niej­sze niż ich drew­nia­ne odpowiedniki.

Doce­nisz tak­że sili­ko­no­wy pędze­lek, ide­al­ny do natłusz­cza­nia patel­ni, fore­mek do pie­cze­nia, gofrownicy.

A sili­ko­no­wy uchwyt do naczyń pozwo­li Ci bez­piecz­nie zdjąć patel­nię z kuchen­ki lub wyjąć forem­kę z piekarnika.