Promocja!

Łopatka do serwowania ciasta

Original price was: 14,99 zł.Current price is: 9,99 zł.

Wypełnij formularz zamówienia aby zamówić wybrany produkt.
Nr produktu: 58760 Kategoria:

Opis

Jak ele­ganc­ko wyjąć z for­my i podać pierw­szy kawa­łek świe­żo upie­czo­nej szar­lot­ki lub tar­ty? Zasto­suj nie­zwy­kły trik – przed wsta­wie­niem cia­sta do pie­kar­ni­ka włóż pod spód pomy­sło­wą łopat­kę, któ­ra umoż­li­wi wyję­cie pierw­sze­go kawał­ka bez robie­nia bała­ga­nu. Wyko­na­na ze sta­li nierdzewnej.

Wymia­ry: 9,5 × 14,5 × 4 cm.