Pasta stomatologiczna ze srebrem koloidalnym Silver Action

24,90 

Wypełnij formularz zamówienia aby zamówić wybrany produkt.
Nr produktu: 367427 Kategoria:

Opis

Pasta do zębów o kom­plek­so­wym dzia­ła­niu anty­bak­te­ryj­nym. Zawie­ra nano­czą­stecz­ki sre­bra. Dokład­nie czy­ści zęby i pie­lę­gnu­je dzią­sła, zapo­bie­ga­jąc próch­ni­cy i powsta­wa­niu kamie­nia nazęb­ne­go. Łagod­nie wybie­la. Sło­dzo­na natu­ral­ną, roślin­ną sub­stan­cją sło­dzą­cą otrzy­my­wa­ną ze ste­wii. Super­wy­daj­na, nałóż na szczo­tecz­kę ilość pasty wiel­ko­ści ziarn­ka gro­chu. Ory­gi­nal­ny, sil­ny smak goździków.