Proszek do wybielania zębów White Action

29,90 

Wypełnij formularz zamówienia aby zamówić wybrany produkt.
Nr produktu: 366934 Kategoria:

Opis

Usu­wa prze­bar­wie­nia zębów spo­wo­do­wa­ne m.in. pale­niem papie­ro­sów, piciem kawy i her­ba­ty. Obni­ża pH, dezyn­fe­ku­je jamę ust­ną, odświe­ża oddech. Zawie­ra natu­ral­ne eks­trak­ty roślin­ne korzyst­nie dzia­ła­ją­ce na dzią­sła. Możesz nakła­dać go na zwil­żo­ną szczo­tecz­kę lub sto­so­wać na pastę do zębów.