Promocja!

Pojemnik na cebulę

Original price was: 19,99 zł.Current price is: 14,99 zł.

Wypełnij formularz zamówienia aby zamówić wybrany produkt.
Nr produktu: 56601 Kategoria:

Opis

Jak prze­cho­wy­wać nie­wy­ko­rzy­sta­ny kawa­łek cebu­li, by nie stra­cił świe­żo­ści? Scho­waj go do spe­cjal­ne­go pojem­ni­ka mają­ce­go kształt wiel­kiej cebu­li. Szczel­nie zamy­ka­ny, gwa­ran­tu­je, że warzy­wa dłu­żej pozo­sta­ną świe­że i peł­ne aro­ma­tu. Gdy wło­żysz cebu­lę w pojem­ni­ku do lodów­ki, inne prze­cho­wy­wa­ne pro­duk­ty nie nabio­rą cebu­lo­we­go zapachu.

Wyko­na­ne z moc­ne­go plastiku.

Wymia­ry: 11 × 9,5 cm