Promocja!

5‑częściowy pojemnik na żywność

Original price was: 33,99 zł.Current price is: 25,99 zł.

Wypełnij formularz zamówienia aby zamówić wybrany produkt.
Nr produktu: 62046 Kategoria:

Opis

Na sałat­ki lub prze­ką­ski. W tym dużym pojem­ni­ku zmie­ścisz jed­no­cze­śnie kil­ka rodza­jów pro­duk­tów spo­żyw­czych, bo zawie­ra w sobie pięć mniej­szych, wyj­mo­wa­nych pojem­nicz­ków: czte­ry o nie­re­gu­lar­nym kształ­cie (13,5 × 7 × 5,5 cm) i jeden okrą­gły (7 × 5,5 cm). Szczel­na pokryw­ka gwa­ran­tu­je dłuż­szą świe­żość prze­cho­wy­wa­nych artykułów.

Śred­ni­ca całe­go pojem­ni­ka: 24,5 cm