Zapinki do torebek

8,90 

Wypełnij formularz zamówienia aby zamówić wybrany produkt.
Nr produktu: 367703 Kategoria:

Opis

  • Umoż­li­wia­ją bar­dzo szczel­ne, her­me­tycz­ne zamknię­cie torebek
  • Z obra­ca­ny­mi datow­ni­ka­mi – możesz usta­wić datę zamknię­cia danej torebki
  • Wyko­na­ne z trwa­łe­go tworzywa
  • Kolo­ry mogą się różnić
  • Dłu­gość 19 cm